Drainage

Water, en vooral de regen is goed voor de tuin, de tuin fleurt helemaal op. Door het vele vocht groeit de beplanting uitstekend, de nieuwe aanplant en gazon slaat goed aan. Maar wat als er na het vele vocht de frisse kleur van planten en gazon verdwijnt, droogte? Maar er valt toch voldoende regen? 

 

 

Als de tuin te lang vochtig blijft is het meestal geen goede groeiplaats. Dat geldt zowel voor de siertuin, de groentetuin of het gazon. Onze gronden bestaan uit gronddeeltjes met daartussen lucht. Waar teveel water is kan geen lucht zijn, de grond is dan verzadigd. Zowel plantenwortels als bodembacteriën hebben lucht nodig.

 

Een te natte bovenlaag?

Een veel voorkomende wateroverlast is een verstoorde grondstructuur. Een bodem die door bouw- of grondwerken is dicht gereden (aan- en afvoer vrachtwagens) laat immers maar slecht water door. De enige mogelijkheid is diepspitten met een kraan.

 

Voordat er drainage ingespit word, is het heel belangrijk om de oorzaak van het vele vocht  vast te stellen. Is de toplaag bij de minste regenval al verzadigd, zonder dat de omgeving heel vochtig is? Dan is bijna zeker is de grondstructuur verstoord. Graaf dan eens met een schop  een gat; is de bovenste laag doorweekt, en de grondlagen eronder zijn kurkdroog? Het water vind zijn weg niet naar beneden. Draineren heeft hier niet zoveel zin. Een goede grondbewerking is hier een betere oplossing.

 

Diepspitten met een kraan

Diepspitten met een kraan is de beste manier om het water probleem te verhelpen. Begin met het spitten van de tuin altijd in de verste hoek waar de kraan kan komen. Werk vervolgens terug naar de uitgang, en neem alle grond bewerkingen mee. Denk aan paden, terrassen, vijvers, etc. Vlak de grond met de kraan iets te hoog af, zodat er na het natuurlijk inklinken van de grond een mooie vlakke tuin overblijft. Laat de grond vervolgens natuurlijk inklinken, en zorg ervoor dat er geen machines meer op de grond komen. Zelfs mensen kunnen bij vochtige omstandigheden de bovenlaag dicht laten slempen.

 

Zware gronden

In de eerste plaats is het loswerken van de ondergrond belangrijk. Voordat de tuin aangelegd word moet de ondergrond voldoende diep omgewerkt worden, en deze natuurlijk laten inklinken. De toplaag van zware gronden kan best gemengd met goed drainerend materiaal zoals lavagrind of met zand. Hierdoor wordt de toplaag luchtiger en de waterafvoer verbeterd.

 

Grond verluchtigen met zand of lava

Breng het materiaal in een aantal lagen van 2-3 cm aan en frees het met de grond zodat er een mengsel ontstaat. In de meeste gevallen is een laag van 5 cm lava of zand voldoende. Doe dit onder droge omstandigheden. Wanneer je een te nat mengsel gaat frezen ontstaat een vochtige grond die zich nog moeilijk zal herstellen. Er word dan het tegenovergestelde resultaat bereikt.

 

Drainage aanleggen.

De oorzaken dat de grond altijd te vochtig blijft, zijn zelden van natuurlijke aard, behalve bij te laag gelegen percelen. In de meeste tuinen met een water probleem zijn er structurele fouten. Jammer genoeg is meestal een gehele diepe grondbewerking niet meer mogelijk. Het perceel is aangelegd, de beplanting is aangebracht, de verhardingen zijn gemaakt, bomen aangeplant. De enige oplossing kan dan nog een drainagesysteem zijn, die het oppervlakte water opvangt en afvoert.
Er zijn enkele punten waar bij de aanleg van drainage op gelet moet worden. Water dringt namelijk niet alleen vanaf bovenzijde en zijdelings de buis in maar ook aan de onderzijde,  de doorlaatbaarheid van de grond onder de drain is dus ook van het grootste belang. Daarom leg je onderaan de geul eerst een laag scherpzand of kiezels en daar bovenop de drainagebuis. Leg de drainage buis op ongeveer 60cm, (maximaal 90cm) en laat deze iets aflopen. Door de V-werking van de drainage, bedraagt de maximale afstand tussen de buizen 5 meter. Vul deze vervolgens aan met scherpzand of kiezels, in de praktijk zal het er op neer komen dat hij tot bijna boven afgevuld word. Sluit de drainage aan op een sloot, put met dompelpomp, of iets anders waar het water weg kan lopen. Drainage heeft wel enige tijd nodig om te gaan werken.

 

Drainage buizen bij bomen

Boomwortels hebben lucht nodig. Daarom plaatst men drainagebuizen rondom de wortelkluit met het uiteinde boven het grondoppervlak. Zulke drains brengen voortdurend buitenlucht naar de wortels. In een droge periode kan er gemakkelijk water in de drain gegoten worden, zodat die makkelijk bij de wortels komen.

 

Onze tuinen
Modern, landelijk...